Au­to­ka­len­ders voor 2017

Classic Cars (Netherlands) - - Kalenders -

Dit is de tijd van het jaar om een kerst­boom om te hak­ken, plan­nen te ma­ken voor de jaar­wis­se­ling en een ka­len­der uit te zoe­ken voor 2017. Kies de ka­len­der be­wust, want u zult er het he­le jaar te­gen­aan kij­ken. Op www.as­nbooks.nl vindt u een uit­ge­brei­de se­lec­tie van au­to­ge­re­la­teer­de ka­len­ders met fo­to’s van klas­sie­ke au­to’s, sport­wa­gens, brand­weer­au­to’s of ta­kel­wa­gens. Voor de lief­heb­bers van klas­sie­ke Volks­wa­gens, zijn er ka­len­ders over de Ke­ver en de Bus. In de Clas­sic Cars 2017- en de Clas­sic Cars on Sta­ge 2017- ka­len­ders wor­den klas­sie­kers van uit­een­lo­pen­de mer­ken in de schijn­wer­pers ge­zet. De nieu­we Cur­veska­len­der (29,90 euro) toont prach­ti­ge we­gen in adem­be­ne­men­de land­schap­pen. De boch­ten­ka­len­der is lek­ker groot (67 bij 47 cm.), net als de Clas­sic Cars on Sta­ge (39,99 euro). De Volks­wa­gen-ka­len­ders (22,90 euro) zijn een frac­tie klei­ner: 56 bij 46 cen­ti­me­ter. De Clas­sic Cars 2017 neemt op de muur de min­ste ruim­te in be­slag (42 bij 30 cen­ti­me­ter) en kost slechts 14,99 euro.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.