Triumph TR3B (1962)

Classic Cars (Netherlands) - - Restauratie -

Aan­drij­ving ben­zi­ne; vier­ci­lin­der lijn­mo­tor, voor­in in leng­te­rich­ting in­ge­bouwd; 2 klep­pen per ci­lin­der; 1 on­der­lig­gen­de nok­ken­as; twee car­bu­ra­teurs (SU H6); bo­ring x slag: 83 x 92 mm; ci­lin­der­in­houd: 1991 cm3; com­pres­sie­ver­hou­ding: 8,0 : 1; max. ver­mo­gen: 75 kW / 102 pk bij 5000 tpm; max. kop­pel: 159 Nm bij 3000 tpm; vier­bak, hand­ge­scha­keld (vloer­pook); over­dri­ve (opt.); ach­ter­wiel­aan­drij­ving. Car­ros­se­rie – on­der­stel sta­len lad­der­chas­sis met plaat­werk van staal; 2 por­tie­ren; v: on­afh. op­han­ging met draag­ar­men, schroef­ve­ren, te­le­scoop­schok­dem­pers; a: star­re as, blad­ve­ren, arm­schok­dem­pers; worm-en-rol­be­stu­ring; rem­men v/a: schij­ven / trom­mels; ban­den v/a: 165 SR 15; wie­len v/a: 5,5 x 15.

Tech­ni­sche ge­ge­vens L/B/H: 3835 / 1410 / 1270 mm; wiel­ba­sis: 2238 mm; spoor­breed­te v/a: 1143 / 1156 mm; leeg­ge­wicht: 948 kg; max. toe­laat­baar ge­wicht: n.n.b.; tank­in­houd: 45 l; ge­bouwd in 1962; pro­duc­tie­aan­tal: 3334 (2.0 en 2.2). Pres­ta­ties ac­ce­le­ra­tie 0-100 km/h: ca. 12,0 sec.; top­snel­heid: ca. 180 km/h; ver­bruik: ca. 8,3 l/100 km (1 : 12).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.