Ford Escort RS2000 (1976)

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

Aan­drij­ving ben­zi­ne; vier­ci­lin­der lijn­mo­tor, voor­in in leng­te­rich­ting in­ge­bouwd; 2 klep­pen per ci­lin­der; 1 bo­ven­lig­gen­de nok­ken­as; 1 re­gis­ter­car­bu­ra­teur (We­ber 32/36 DGAV); bo­ring x slag: 90,8 x 77,0 mm; ci­lin­der­in­houd: 1993 cm3; com­pres­sie­ver­hou­ding: 9,2 : 1; max. ver­mo­gen: 81 kW / 110 pk bij 5500 tpm; max. kop­pel: 161 Nm bij 3750 tpm; vier­bak, hand­ge­scha­keld (vloer­pook); ach­ter­wiel­aan­drij­ving.

Car­ros­se­rie - on­der­stel zelf­dra­gen­de car­ros­se­rie van staal; 2 por­tie­ren; v: McPher­son-veer­po­ten, draag­ar­men, sta­bi­li­sa­tor; a: star­re as met ge­lei­de­ar­men, blad­ve­ren, te­le­scoop­schok­dem­pers; tand­heu­gel­be­stu­ring; rem­men v/a: schij­ven/trom­mels; ban­den v/a: 175/70 R 13; wie­len v/a: 5,5 x 13. Tech­ni­sche ge­ge­vens L/B/H: 4150 / 1596 / 1385 mm; wiel­ba­sis: 2407 mm; spoor­breed­te v/a: 1289 / 1315 mm; leeg­ge­wicht: 925 kg; max. toe­laat­baar ge­wicht: 1325 kg; tank­in­houd: 41 l.; ge­bouwd van 1975-1980; pro­duc­tie­aan­tal: 25.000. Pres­ta­ties ac­ce­le­ra­tie 0-100 km/h: 9,6 sec.; top­snel­heid: 178 km/h; ver­bruik: 11,4 l/100 km (1 : 8,8).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.