Aan­dachts­pun­ten

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

De A-stij­len, de spat­bor­den en de dor­pels zijn zeer roest­ge­voe­lig.

Bij ho­ge ki­lo­me­ter­stan­den ont­staat er spe­ling op de gas­kle­pas.

Spor­tief rij­den schaadt de bo­ven­ste be­ves­ti­gings­pun­ten van de schok­dem­pers.

De Ka­detts GT/E uit de 1000-se­rie wer­den ge­le­verd in de kleu­ren­com­bi­na­tie geel-wit. Het mo­del is in­mid­dels ui­terst zeld­zaam. Je moest een ra­ce­li­cen­tie heb­ben om

een Kadett GT/E te mo­gen ko­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.