Volks­wa­gen Golf GTI (1976)

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

Aan­drij­ving ben­zi­ne; vier­ci­lin­der lijn­mo­tor, voor­in over­dwars in­ge­bouwd; 2 klep­pen per ci­lin­der; 1 bo­ven­lig­gen­de nok­ken­as, aan­ge­dre­ven via tan­driem; ben­zi­ne-in­spui­ting (Bosch K-Je­tro­nic); bo­ring x slag: 79,5 x 80,0 mm; ci­lin­der­in­houd: 1588 cm3; com­pres­sie­ver­hou­ding: 9,5 : 1; max. ver­mo­gen: 81 kW / 110 pk bij 6100 tpm; max. kop­pel: 140 Nm bij 5000 tpm; vier­bak, hand­ge­scha­keld (vloer­pook); voor­wiel­aan­drij­ving. Car­ros­se­rie - on­der­stel zelf­dra­gen­de car­ros­se­rie van staal; 3 por­tie­ren; v: McPher­son-veer­po­ten, draag­ar­men, sta­bi­li­sa­tor; a: tor­sie-as met ge­lei­de-ar­men, draag­ar­men, schroef­ve­ren, te­le­scoop­schok­dem­pers, sta­bi­li­sa­tor; tand­heu­gel­be­stu­ring; rem­men v/a: schij­ven/trom­mels; ban­den v/a: 175/70 R 13; wie­len v/a: 5,5 x 13.

Tech­ni­sche ge­ge­vens L/B/H: 3705 / 1630 / 1395 mm; wiel­ba­sis: 2400 mm; spoor­breed­te v/a: 1404 / 1372 mm; leeg­ge­wicht: 810 kg; max. toe­laat­baar ge­wicht: 1230 kg; tank­in­houd: 45 l.; ge­bouwd van 19761983; pro­duc­tie­aan­tal: ca. 350.000.

Pres­ta­ties ac­ce­le­ra­tie 0-100 km/h: 9,4 sec.; top­snel­heid: 182 km/h; ver­bruik: 9,8 l/100 km (1 : 10,2).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.