BMW Z1 (1989-1991)

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

Aan­drij­ving ben­zi­ne; zes­ci­lin­der lijn­mo­tor, voor­in in leng­te­rich­ting in­ge­bouwd; 2 klep­pen per ci­lin­der; bo­ven­lig­gen­de nok­ken­as, aan­ge­dre­ven via tan­driem; elek­tr. ben­zi­ne-in­spui­ting (Bosch Mo­tro­nic); bo­ring x slag: 84,0 x 75,0 mm; ci­lin­der­in­houd: 2494 cm3; com­pres­sie­ver­hou­ding: 8,8 : 1; max. ver­mo­gen: 125 kW / 170 pk bij 5800 tpm; max. kop­pel: 222 Nm bij 4300 tpm; vijf­bak, hand­ge­scha­keld (vloer­pook); ach­ter­wiel­aan­drij­ving. Car­ros­se­rie – on­der­stel chas­sis van ge­gal­va­ni­seerd staal met kunst­stof bo­dem, kunst­stof plaat­werk, 2 elek­tr. be­dien­de por­tie­ren; v: McPher­son-veer­po­ten, draag­ar­men, sta­bi­li­sa­tor; a: ge­lei­de-ar­men en draag­ar­men, schroef­ve­ren, schok­dem­pers, sta­bi­li­sa­tor; tand­heu­gel­be­stu­ring (be­kr.); rem­men v/a: ge­vent. schij­ven / schij­ven; ban­den: 205/55 R 15; wie­len: 7,5 x 15.

Tech­ni­sche ge­ge­vens L/B/H: 3921 / 1695 / 1250 mm; wiel­ba­sis: 2450 mm; spoor­breed­te v/a: 1456 / 1478 mm; leeg­ge­wicht: 1180 kg; tank­in­houd: 57 l; ge­bouwd van 1989 tot 1991; pro­duc­tie­aan­tal: 8000. Pres­ta­ties ac­ce­le­ra­tie 0-100 km/h: 7,9 sec.; top­snel­heid: 225 km/h; ver­bruik: 9,2 l/100 km (1 : 10,9).

Heer­lij­ke zes­ci­lin­der lijn­mo­tor met zeer ge­lijk­ma­ti­ge ver­mo­gens­af­gif­te. De Z1 is geen snel­heids­mon­ster.

Zelfs de om­lijs­ting van de voor­ruit kreeg zijn vorm in de wind­tun­nel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.