Kroon op het werk

Classic Cars (Netherlands) - - Rij-impressie - Tekst en fo­to's: Louis Blom

Wie ooit Ja­pan heeft be­zocht, zal on­ge­twij­feld heb­ben plaats­ge­no­men op de ach­ter­bank van een Toyo­ta Crown. Daar rij­den er hon­derd­dui­zen­den van rond als taxi, po­li­tie-au­to en dienst­au­to voor de re­ge­ring. In Eu­ro­pa is de Crown al­tijd een zeld­zaam­heid ge­ble­ven. Koen Goei be­zit de meest ex­clu­sie­ve va­ri­ant, de Uti­li­ty Wa­gon van de vier­de ge­ne­ra­tie.

Clas­sic Cars rijdt er­mee door Den Haag.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.