Met dank aan:

Classic Cars (Netherlands) - - Sport -

Louw­man Mu­se­um, Leidsestraat­weg 57,

2594 BB Den Haag, www.louw­man­mu­se­um.nl

De oor­spron­ke­lij­ke Bor­ra­ni-spaak­wie­len wa­ren niet op­ge­was­sen te­gen de zij­waart­se krach­ten op In­dy. De Grant Pis­ton Ring Spe­ci­al staat te­gen­woor­dig op wie­len van Rud­ge Whit­worth.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.