Het dak gaat er af!

Ont­dek uw mo­ge­lijk­he­den met een NVM-aan­koop­ma­ke­laar

Classic Cars (Netherlands) - - News - nvm.nl. Goed ge­voel. NVM.

Droomt u er ook van een mooie old­ti­mer te be­zit­ten? Maar komt u er niet toe om­dat u nu geen ruim­te voor zo’n au­to heeft? Praat dan eens met een NVM-aan­koop­ma­ke­laar. Van­uit uw si­tu­a­tie en wen­sen kan hij u over ge­schik­te wo­nin­gen met een ei­gen ga­ra­ge of an­de­re stal­lings­fa­ci­li­tei­ten ad­vi­se­ren. Wel­licht is er dus meer mo­ge­lijk dan u nu denkt. En kunt u straks niet al­leen van uw nieu­we huis, maar ook van rit­jes in de zon ge­nie­ten. Kijk voor een NVM-aan­koop­ma­ke­laar in uw buurt op

TE KOOP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.