Hut-spot

Classic Cars (Netherlands) - - LIFESTYLE -

Met de avon­tuur­lij­ke hou­ten schuil­hut van Land Rover kunt u op elk mooi plek­je over­nach­ten. De piep­klei­ne bun­ga­low is be­stand te­gen tem­pe­ra­tu­ren tot -20 gra­den en heeft een zon­ne­pa­neel op het dak om smartpho­nes van stroom te voor­zien. De zit­plaat­sen op het ‘voor­dek’ lij­ken op de ach­ter­klep van de Dis­co­ve­ry Sport en al­le pa­ne­len pas­sen in die­zelf­de au­to. Aan bei­de kan­ten van de hut zit een groot raam (voor een weids uit­zicht) en de tra­pe­zi­um­vor­mi­ge vloer heeft een op­per­vlak van 3,5 m2. De hut is het re­sul­taat van een sa­men­wer­king tus­sen de in­te­ri­eur­ont­wer­pers van Land Rover en het Deen­se ar­chi­tec­ten­bu­reau Lu­mo. Land Rover gaat de schuil­hut in­zet­ten voor eve­ne­men­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.