Brood no­dig

Classic Cars (Netherlands) - - LIFESTYLE -

De bat­te­rij­en die hier­voor no­dig zijn, wor­den mee­ge­le­verd. De pe­per­kor­rels niet. Wij zien hier de lol wel van in, maar schrik­ken van de ge­pe­per­de re­ke­ning: 95 eu­ro moet hij kos­ten.

Prijs: 95 eu­ro El­ke och­tend ma­ken we een praat­je met het kof­fie­zet­ap­pa­raat en krijgt het brood­roos­ter een aai over z’n bol. Daar­na kan het ont­bijt be­gin­nen. De Volks­wa­gen Cam­per Van Toas­ter maakt twee bo­ter­ham­men warm en kro­kant. De tem­pe­ra­tuur is in­stel­baar. Het brood­roos­ter doet van op­zij ge­zien den­ken aan een Volks­wa­gen T1-bus­je en is le­ver­baar in de kleu­ren rood en licht­blauw. Hij is ge­maakt van roest­vast staal en wordt ver­pakt in een stijl­vol­le doos die mis­schien nog mooi­er is dan de toas­ter zelf. Dat maakt het een ide­aal ca­deau voor de au­tolief­heb­ber. Houd er wel re­ke­ning mee dat er een En­gel­se stek­ker aan zit, dus je hebt een ver­loop­stek­ker no­dig.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.