Puur ge­nie­ten

Classic Cars (Netherlands) - - LIFESTYLE -

De slo­gan ‘Puur ge­nie­ten’ is ge­claimd door een groot kof­fie­merk, maar is ook on­ze con­clu­sie na ve­le uur­tjes met de B&W P7

Wi­re­less. Je hoort aan de mu­ziek hoe goed de pro­duc­tie is, en ont­dekt in ou­de num­mers de­tails die je al die ja­ren zijn ont­gaan. Met zo’n be­le­ving ga je maar al te graag in je meest com­for­ta­be­le fau­teuil lig­gen – daar­bij niet ge­hin­derd door ka­bel­tjes – om al­leen met mu­ziek be­zig te zijn. Dit houd je ver­vol­gens wel even vol: de kop­te­le­foon zit com­for­ta­bel en de ac­cu­duur be­draagt 17 uur. De kop­pe­ling gaat via blue­tooth en is su­per­een­vou­dig. Na de eerste ken­nis­ma­king hoef je in het ver­volg al­leen het blue­tooth-schuif­je te ver­zet­ten, waar­na een vrien­de­lijk ge­luid be­ves­tigt dat je al­weer bent ver­bon­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.