Ons soort ex­pe­ri­ment

Classic Cars (Netherlands) - - LIFESTYLE -

Bier of whis­ky? Bier of whis­ky? Bier of whis­ky? Dat zijn de vra­gen waar we graag een avond­je over na­den­ken. Toch hoeft dat niet meer. Het Schot­se whis­ky-merk (dus zon­der ‘e’) Glen­fid­dich biedt uit­komst met de eerste van een stel Ex­pe­ri­men­tal Se­ries. Voor de eerste whis­ky van de se­rie heeft een tren­dy bier­brou­we­rij een nieu­we In­dia Pa­le Ale (IPA) ge­brou­wen in de tra­di­ti­o­ne­le whis­ky­va­ten van Glen­fid­dich. Na het bot­te­len van het bier wer­den de le­ge va­ten naar de dis­til­leer­de­rij ge­re­den en daar wer­den ze ge­bruikt om een nieu­we whis­ky te la­ten rij­pen.

Het re­sul­taat van dit ex­pe­ri­ment is een bij­zon­der aan­ge­na­me, iet­wat zach­te whis­ky met een stie­ke­me na­smaak van fris bier. Op­val­lend is dat je het fris­se bier­tje zelfs be­ter ruikt dan proeft. Echt een whis­ky om eens uit te pro­be­ren, ze­ker wan­neer je een be­gin­nen­de drin­ker bent. Naast de IPA-whis­ky werd ui­ter­aard ook het bier­tje op de markt ge­bracht. Waar­mee we het di­lem­ma hou­den: whis­ky of bier.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.