De we­reld aan je muur

Classic Cars (Netherlands) - - LIFESTYLE -

Welk land is gro­ter: de Ver­e­nig­de Sta­ten of Chi­na? Met de­ze hou­ten we­reld­kaart­puz­zel kun je bei­de lan­den naast el­kaar leg­gen en een ge­fun­deer­de gok doen. Het ant­woord is trou­wens Chi­na. De zwar­te puz­zel­stuk­jes (298 in to­taal) heb­ben al­le­maal de exac­te vorm van een land. In de mee­ge­le­ver­de fra­mes pas je de stuk­jes, tot­dat de we­reld­kaart com­pleet is. Ver­vol­gens smeer je lijm over de lan­den en plak je ze al­le­maal op een groot vel om een fraaie wand­de­co­ra­tie voor je kan­toor of hob­by­ka­mer te ma­ken. Met de mee­ge­le­ver­de ro­de stic­kers kun je aan­ge­ven op wel­ke plek­ken je al ge­weest bent. De we­reld­kaart is le­ver­baar in twee for­ma­ten: 100 bij 60 cen­ti­me­ter en 150 bij 90 cen­ti­me­ter

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.