Rij­den op vi­nyl

Classic Cars (Netherlands) - - Eerste Pagina -

na­be­stel­len. Vi­nyl is te­rug, en hoe! De ver­koop­cij­fers van ou­der­wet­se lang­speel­pla­ten zit­ten al ja­ren in de lift en pla­ten­spe­lers staan weer pon­ti­fi­caal op­ge­steld in de huis­ka­mer. Al­leen voor on­der­weg is zo’n pla­ten­spe­ler best on­han­dig. Daar­om is er nu de RokBlok. Hij ziet er­uit als een dood­nor­ma­le doch chi­que blue­tooth­spea­ker, maar bin­nen­in zit slim­me tech­niek ver­stopt. Plaats je hem op een el­pee, dan ‘rijdt’ de RokBlok rond­jes en speelt daar­bij de mu­ziek af. Het ziet er niet al­leen schat­tig uit, maar klinkt nog goed ook. Nu moet al­leen nog ie­mand een ma­nier ver­zin­nen om de vi­nyl­pla­ten klei­ner te ma­ken zo­dat je die óók ge­mak­ke­lijk mee­neemt. Mis­schien door de groe­ven fij­ner en smal­ler te ma­ken en voor het le­zen een laser te ge­brui­ken in plaats van een naald …

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.