TPu­hu­er Mo­del ge­nie­ten

Classic Cars (Netherlands) - - Eerste Pagina -

De Fer­ra­ri 250 GTO is een van de duur­ste sport­wa­gens al­ler tij­den. Ver­za­me­laars heb­ben er meer geld voor over dan voor een schil­de­rij van Van Gogh. Van de ori­gi­ne­le 250 GTO wer­den maar 39 exem­pla­ren ge­bouwd, die in­mid­dels ge­rust voor 15 mil­joen eu­ro van de hand gaan. Wij zoe­ken ons heil bij een schaal­mo­del, dat door de man­nen en vrou­wen van CMC Mo­dels met veel lief­de voor de­tail is op­ge­bouwd uit 1841 on­der­de­len. De au­to is pre­cies 18 keer zo klein als het ori­gi­neel. Leuk voor op je bu­reau, tus­sen de fa­mi­lie­fo­to’s en de post-its.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.