Old­ti­mers in Le­ly­stad

Classic Cars (Netherlands) - - Nieuws -

EL­KE DER­DE ZON­DAG van ju­ni wordt de Na­ti­o­na­le Old­ti­mer­dag ge­or­ga­ni­seerd, dus dit jaar valt het eve­ne­ment op 18 ju­ni. Op de Ba­ta­via­bou­le­vard in Le­ly­stad staan dan bij­na 400 klas­sie­ke au­to's op­ge­steld. Het pro­gram­ma is ge­lijk aan voor­gaan­de ja­ren: 's och­tends wor­den de au­to's aan het pu­bliek en aan de ju­ry ge­pre­sen­teerd, waar­na de au­to's ge­keurd wor­den voor het con­cours d'élé­gan­ce. Ver­vol­gens wordt er een mooie rit ge­maakt en daar­na volgt de prijs­uit­rei­king voor de fraai­ste au­to. Naast het vas­te pro­gram­ma is er dit jaar ruim­te ge­maakt voor twee ex­po­si­ties. Ca­dil­lac be­staat 115 jaar en daar wordt aan­dacht aan be­steed met mo­del­len uit de pe­ri­o­de 1902 tot en met 1942 en 1946 tot en met 1970. On­der de ti­tel ‘Bel­le Epo­que – een cre­a­tie­ve er­fe­nis’ wor­den unie­ke mo­del­len van rond het jaar 1900 ge­pre­sen­teerd. De Na­ti­o­na­le Old­ti­mer­dag (www.old­ti­mer­dag­le­ly­stad.nl) is gra­tis toe­gan­ke­lijk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.