Ko­nink­lijk klas­sie­ker­feest

Classic Cars (Netherlands) - - Nieuws -

DE 13E EDI­TIE

van het Con­cours d’élé­gan­ce Pa­leis Het Loo in Apel­doorn staat voor de deur. Het groot­ste klas­sie­ke­re­ve­ne­ment in Ne­der­land vindt plaats op za­ter­dag 1 ju­li en zon­dag 2 ju­li. Zo’n ze­ven­tig top­klas­sie­kers uit bin­nen- en bui­ten­land wor­den ver­za­meld voor het pa­leis en strij­den om de ti­tel ‘Best of Show 2017’. Aan het eind van de twee­de dag wordt de mooi­ste au­to tot win­naar uit­ge­roe­pen. Op de Ko­ning­slaan zie je meer­de­re ke­ren per dag 40 voor­oor­log­se au­to­mo­bie­len sprin­ten. Dank­zij het brul­len­de ge­luid, in com­bi­na­tie met de geur van olie en ver­brand rub­ber, is dit een spec­ta­cu­lai­re aan­ge­le­gen­heid. Een an­der po­pu­lair on­der­deel van het eve­ne­ment is de klas­sie­ker­par­keer­plaats. Al is par­keer­plaats ei­gen­lijk niet de juis­te be­na­ming, het is meer een open­lucht­mu­se­um. Par­ke­ren is gra­tis voor ie­de­re be­zoe­ker die met een klas­sie­ke au­to komt. Op de Roy­al Fair pre­sen­te­ren tien­tal­len be­drij­ven hun uit­een­lo­pen­de waar aan de be­zoe­kers. Hier zijn ook ter­ras­jes met food­trucks te vin­den. Zo kun je met een hap­je en een drank­je over het ver­koop­veld wan­de­len, waar­op Ne­der­land­se han­de­la­ren hun klas­sie­ke au­to’s pre­sen­te­ren.

Een toe­gangs­kaart voor za­ter­dag óf zon­dag kost 22,50 eu­ro en voor 37,50 eu­ro bent u bei­de da­gen wel­kom. Het kost 10 eu­ro per dag of 17,50 eu­ro per week­end om kin­de­ren van 6 tot en met 17 jaar mee te ne­men. Kijk voor meer in­for­ma­tie op:

www.con­cour­se­le­gan­ce.com.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.