Nerd Alert

Classic Cars (Netherlands) - - Lifestyle -

Het Brit­se be­drijf The Wand Com­pa­ny maakt re­pli­ca’s van be­ken­de gad­gets uit Doc­tor Who en Star Trek. Al­le re­pli­ca’s zijn nog nut­tig ook, want ze doen dienst als uni­ver­se­le af­stands­be­die­ning. Hun nieuw­ste cre­a­tie, de le­gen­da­ri­sche com­mu­ni­ca­tor van Cap­tain Kirk en kor­nui­ten, kan meer. Het is een ech­te com­mu­ni­ca­tor; een soort ver­leng­stuk van je smartpho­ne, en werkt via blue­tooth. Als je ge­beld wordt, speelt hij Star Trek-bliep­jes af. Op­ne­men doe je door de an­ten­ne­gril­le open te klap­pen, ver­vol­gens kun je met el­kaar pra­ten. De com­mu­ni­ca­tor be­vat een ac­cu, dus je kunt hem uit de hou­der til­len en mee­ne­men tij­dens je ont­dek­kings­reis naar het snack­ster­ren­stel­sel in het mys­te­ri­eu­ze keu­ken­kast­je ...

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.