Wie­bel­ko­ning

Classic Cars (Netherlands) - - Lifestyle -

Het heeft ons nooit ver­baasd of ge­ïr­ri­teerd dat schaak­stuk­ken stijf en le­ven­loos op het bord staan. De be­we­ging van het spel ge­beurt im­mers in je her­se­nen, hier ren­nen de mo­ge­lij­ke zet­ten rond en tui­me­len ze over el­kaar heen. De Ame­ri­kaan­se ont­wer­per Adin Mum­ma maakt een deel van die on­zicht­ba­re dy­na­miek zicht­baar met de Wob­ble Chess Set. De stuk­ken heb­ben een ko­gel­vor­mi­ge voet en het schaak­bord be­staat uit hol­le vel­den. Na el­ke zet be­weegt een stuk heen en weer voor­dat het zijn even­wicht vindt. On­danks de ko­gel­vor­mi­ge voet zijn de stuk­ken toch dui­de­lijk te her­ken­nen. En ook als de stuk­ken stil­staan, is het schaak­spel ener­ve­rend om naar

te kij­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.