LPu­eu­tr’s get di­gi­tal ge­nie­ten

Classic Cars (Netherlands) - - Lifestyle -

Ra­dio luis­te­ren staat cen­traal bij de­ze stijl­vol­le hou­ten ste­re­o­spea­ker. Je luis­tert naar je fa­vo­rie­te ra­dio­sta­ti­ons via de ether (FM), maar ook di­gi­taal (DAB+). De Evo­ke H6 on­der­steunt blue­tooth en heeft een lij­n­in­gang, voor als je lie­ver zelf kiest waar­naar je luis­tert. Een mul­ti­func­ti­o­neel kist­je dus, dat dank­zij het dui­de­lij­ke scherm en de han­di­ge knop­pen heel ge­mak­ke­lijk te be­die­nen is. Het is al­leen jam­mer dat het scherm on­der­be­nut blijft. We zou­den hier graag zien welk num­mer er af­ge­speeld wordt. Dit is mo­ge­lijk, maar er zijn nog maar wei­nig ra­dio­zen­ders die de­ze in­for­ma­tie al mee­zen­den. De goe­de ge­luids­kwa­li­teit en ve­le mo­ge­lijk­he­den – de H6 is zelfs mee te ne­men als je er een ac­cu van 45 eu­ro bij koopt – ma­ken ech­ter al­les goed.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.