Een berg ge­luid

Classic Cars (Netherlands) - - Lifestyle -

De Eli­te 700 is het ab­so­lu­te top­mo­del uit de JBL Everest-se­rie, maar kost niet de ab­so­lu­te hoofd­prijs. De over-ear kop­te­le­foon maakt via blue­tooth ver­bin­ding met je te­le­foon en heeft aan bei­de kan­ten fy­sie­ke knop­pen die je op de tast be­dient. Je past on­der meer het vo­lu­me aan, pau­zeert het af­spe­len, skipt num­mers en spoelt door de num­mers. Er is een ex­tra knop waar­van je de func­tie aan­past met de app van JBL: ge­bruik hem om het om­ge­vings­ge­luid te on­der­druk­ken of om juist be­ter te ho­ren wat er om je heen ge­beurt. Het ge­luid dat uit de kop­te­le­foon komt, is zeer pret­tig. Er is veel de­fi­ni­tie waar­neem­baar en er zijn geen fre­quen­ties die over­heer­sen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.