Boek over ‘on­ze’ Por­s­ches

Classic Cars (Netherlands) - - Lifestyle -

Een fraai boek over de klas­sie­ke mo­del­len van Por­sche is al­tijd boei­end, maar het is ex­tra leuk als het au­to’s be­treft van Ne­der­land­se ei­ge­na­ren. De voor­be­rei­din­gen van het fo­to­boek ge­ti­teld In­to the Fra­me zijn on­langs af­ge­rond. In de maan­den april en mei kon­den au­tolief­heb­bers met een klas­sie­ke Por­sche ie­der week­end een an­de­re fo­to­rou­te rij­den. Elk Por­sche Cen­trum in Ne­der­land zet­te een rou­te uit. Op een fo­to­ge­niek punt werd een rijf­o­to ge­maakt, die de ei­ge­naar ver­vol­gens als aan­den­ken kon op­ha­len bij de dichtst­bij­zijn­de dea­ler. Al­le foto’s wor­den op­ge­no­men in het Por­sche-fo­to­boek. In af­wach­ting van In­to the

Fra­me ma­ken wij al­vast ruim­te op de kof­fie­ta­fel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.