Hyp, hyp hoe­ra

Classic Cars (Netherlands) - - Nieuws -

ZE­VEN­TIG JAAR GE­LE­DEN

be­gon Cit­ro­ën met de pro­duc­tie van de HY, de be­stel­bus met de ka­rak­te­ris­tie­ke golf­plaat­car­ros­se­rie. De au­to rol­de 34 jaar lang vrij­wel on­ver­an­derd van de band en in die tijd zijn 475.000 exem­pla­ren ge­bouwd. On­der­tus­sen is de Cit­ro­ën HY dus lan­ger uit pro­duc­tie dan hij ooit in pro­duc­tie is ge­weest. En­fin, de ico­ni­sche bus is in ze­ke­re zin te­rug. Om het ze­ven­tig­ja­ri­ge ju­bi­le­um te vie­ren, heb­ben ont­wer­pers Fa­bri­zio Ca­se­la­ni en Da­vid Oben­dor­fer een om­bouw­kit be­dacht voor de Cit­ro­ën Jum­per. Hier­mee wordt de mo­der­ne be­stel­bus ge­trans­for­meerd tot iets wat lijkt op een HY. Ga maar na: met an­de­re bum­pers en bo­dy­pa­ne­len krijgt de Jum­per de her­ken­ba­re recht­hoe­ki­ge gril­le, ron­de kop­lam­pen en een ge­rib­bel­de car­ros­se­rie. Ge­ga­dig­den voor zo’n om­bouw­kit moe­ten met ge­zwin­de spoed het Ita­li­aan­se FC Au­to­mo­bi­li aan­schrij­ven, want hun voor­raad is be­perkt tot 70 stuks. Van de an­de­re kant: mis­schien is het idee leu­ker dan de uit­wer­king. Dat is vaak zo bij ver­kleed­feest­jes ...

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.