KOM IN DE KAS

Classic Cars (Netherlands) - - Nieuws -

WIE HEEFT IN EEN GRIJS VER­LE­DEN wel eens een va­kan­tie lang pa­pri­ka’s ge­plukt in een snik­he­te kas? Op 11 ju­ni kun­nen ge­trau­ma­ti­seer­de va­kan­tie­wer­kers te­rug­ke­ren naar een kas­sen­com­plex en al­le ver­ve­len­de her­in­ne­rin­gen over­schrij­ven met beel­den en ge­lui­den van prach­ti­ge young­ti­mers. De young­ti­mer­dag ‘Fo­re­ver Young’ vindt na­me­lijk plaats in een leeg­staan­de kas van 5000 vier­kan­te me­ter die wordt ge­vuld met au­to’s uit de ja­ren ze­ven­tig, tach­tig en ne­gen­tig. De gla­zen ploert ligt in Doe­tin­chem, di­rect aan de A18 (af­slag 4 – Doe­tin­chem Oost). Er is een bui­ten­ter­rein van tien­dui­zend vier­kan­te me­ter, voor het ge­val het con­cours d’élé­gan­ce, het au­to­po­di­um en de club-pad­dock niet al­le­maal bin­nen kun­nen staan. De young­ti­mers van de be­zoe­kers wor­den so­wie­so rond­om het kas­sen­com­plex op­ge­steld. Kaar­ten voor Fo­re­ver Young kos­ten 5 eu­ro voor kin­de­ren van 5 tot 12 jaar en 15 eu­ro voor (jong)vol­was­se­nen van 13 jaar en ou­der. Op www.young­ti­me­re­vent. com be­taalt u slechts 12,50 eu­ro voor een toe­gangs­be­wijs.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.