BMW 1600 Cabriolet (1968)

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

ben­zi­ne; vier­ci­lin­der lijn­mo­tor, voor­in

AANDRIJVING in leng­te­rich­ting in­ge­bouwd; 2 klep­pen per ci­lin­der; 1 bo­ven­lig­gen­de nok­ken­as, aan­ge­dre­ven via du­plex­ket­ting; wa­ter­ge­koeld; 1 car­bu­ra­teur (So­lex 38 PDSI); bo­ring x slag: 84 x 71 mm; ci­lin­der­in­houd: 1573 cm3; com­pres­sie­ver­hou­ding: 8,6 : 1; max. ver­mo­gen: 62,5 kW / 85 pk bij 5700 tpm; max. kop­pel: 124 Nm bij 3000 tpm; hand­ge­scha­kel­de vier­bak (vloer­pook); ach­ter­wiel­aan­drij­ving.

zelf­dra­gen­de car­ros­se

CAR­ROS­SE­RIE – ON­DER­STEL rie van staal, 2 por­tie­ren, soft­top; v: McPhers­on­veer­po­ten, draag­ar­men, sta­bi­li­sa­tor; a: on­afh. op­han­ging met ge­trok­ken draag­ar­men, schroef­ve­ren, te­le­scoop­schok­dem­pers; worm­en­rol­be­stu­ring; rem­men v/a: schij­ven / trom­mels; ban­den v/a: 165 HR 13.

L/B/H: 4230 / 1590 /

TECH­NI­SCHE GE­GE­VENS 1360 mm; wiel­ba­sis: 2500 mm; spoor­breed­te v/a: 1330 / 1330 mm; leeg­ge­wicht: 940 kg; max. toe­laat­baar ge­wicht: 1320 kg; tank­in­houd: 46 l; ge­bouwd van 1967 tot 1971; pro­duc­tie­aan­tal (1600 Cabriolet): 1682.

ac­ce­le­ra­tie 0­100 km/h: ca. 13,5 s; top­snel

PRES­TA­TIES heid: ca. 160 km/h; ver­bruik: ca. 11,5 l/100 km (1 : 8,7).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.