Ply­mouth Road Run­ner Su­per­bird (1970)

Classic Cars (Netherlands) - - Reportage -

ben­zi­ne; V8, voor­in in leng­te­rich­ting

AANDRIJVING in­ge­bouwd; 2 klep­pen per ci­lin­der; 1 cen­traal ge­plaatste nok­ken­as, aan­ge­dre­ven via ket­ting; wa­ter­ge­koeld; 3 dub­be­le car­bu­ra­teur (Hol­ley 2300); bo­ring x slag: 110,3 x 95,3 mm; ci­lin­der­in­houd: 7206 cm3; com­pres­sie­ver­hou­ding: 10,5 : 1; max. ver­mo­gen: 291 kW / 390 pk bij 4700 tpm; max. kop­pel: 665 Nm bij 3200 tpm; vier­bak, hand­ge­scha­keld (vloer­pook); ach­ter­wiel­aan­drij­ving.

zelf­dra­gen­de car­ros­se­rie

CAR­ROS­SE­RIE – ON­DER­STEL van staal, 2 por­tie­ren; v: dub­be­le draag­ar­men, tor­sie­ve­ren, te­le­scoop­schok­dem­pers, sta­bi­li­sa­tor; a: star­re as, blad­ve­ren, te­le­scoop­schok­dem­pers; ko­gel­kring­loop­be­stu­ring (be­kr.); rem­men v/a: schij­ven / trom­mels; ban­den v/a: Goodyear Po­ly­glas GT - F60 x 15; wie­len v/a: 7J x 15.

L/B/H: 4730 / 1780 / 1530 mm;

TECH­NI­SCHE GE­GE­VENS wiel­ba­sis: 2835 mm; spoor­breed­te v/a: 1516 / 1491 mm; leeg­ge­wicht: 1717 kg; max. toe­laat­baar ge­wicht: n.n.b.; tank­in­houd: 75 l; ge­bouwd in 1970; pro­duc­tie­aan­tal: 1935.

ac­ce­le­ra­tie 0-100 km/h: ca. 6,5 sec.; top­snel­heid:

PRES­TA­TIES ca. 290 km/h; ver­bruik: n.n.b.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.