Met dank aan

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

Ka­rel Kruyt voor het ter be­schik­king stel­len van zijn au­to’s en Rover­spe­ci­a­list Ser­ge Heit­ling voor zijn tijd en ex­per­ti­se. Ga naar www.sok­pro­duc­ti­ons.nl voor een vir­tu­eel kijk­je bij zijn be­drijf. Daar­naast een spe­ci­aal woord van dank aan Re­né Win­ters die ons met de he­ren in con­tact bracht. Re­né is SD1­ken­ner bij uit­stek en te­vens de man ach­ter het di­gi­ta­le ma­ga­zi­ne Dut­ch Rover Ar­chi­ves, een aan­ra­der voor ie­der­een die het merk Rover een warm hart toe­draagt. Wil je dit ma­ga­zi­ne gra­tis ont­van­gen, mail dan naar: dut­chrover­ar­chi­ves @gmail.com.

Ka­rel Kruyt (r) is erg blij dat hij op de ken­nis en han­di­ge han­den van Ser­ge Heit­ling kan ver­trou­wen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.