Fi­at 500 C Gi­ar­di­nie­ra Bel­ve­de­re (1954)

Classic Cars (Netherlands) - - Rij-Impressie -

ben­zi­ne; vier­ci­lin­der lijn­mo­tor, voor­in

AANDRIJVING in leng­te­rich­ting in­ge­bouwd; 2 klep­pen per ci­lin­der; 1 cen­traal ge­plaatste nok­ken­as met sto­ter­stan­gen; 1 car­bu­ra­teur (We­ber/So­lex); bo­ring x slag: 52 x 67 mm; ci­lin­der­in­houd: 569 cm3; com­pres­sie­ver­hou­ding: 6,4 : 1; max. ver­mo­gen: 12 kW / 16,5 pk bij 4400 tpm; max. kop­pel: n.n.b.; vier­bak met ge­syn­chro­ni­seer­de 3e en 4e ver­snel­ling, hand­ge­scha­keld (vloer­scha­ke­ling); ach­ter­wiel­aan­drij­ving.

ge­per­fo­reerd lad­der

CAR­ROS­SE­RIE – ON­DER­STEL chas­sis met car­ros­se­rie van staal, 2 por­tie­ren en gro­te ach­ter­deur; v: draag­ar­men, dwar­se blad­veer, olie­ge­vul­de schok­dem­pers; a: star­re as, half­el­lip­ti­sche blad­ve­ren, olie­ge­vul­de schok­dem­pers, sta­bi­li­sa­tor; tand­heu­gel­be­stu­ring; rem­men v/a: trom­mels met hy­drau­li­sche be­die­ning; ban­den v/a: 4.25­15T, wie­len: 15 x 2,50.

L/B/H: 3320 / 1290 / 1410 mm;

TECH­NI­SCHE GE­GE­VENS wiel­ba­sis: 2000 mm; spoor­breed­te v/a: 1116 / 1083 mm; leeg­ge­wicht: 660 kg; max. toe­laat­baar ge­wicht: 990 kg; tank­in­houd: 22 l; ge­bouwd van 1949 tot 1955; pro­duc­tie­aan­tal: 376.370 (500 C).

ac­ce­le­ra­tie 0­100 km/h: n.v.t.; top­snel

PRES­TA­TIES heid: 90 km/h; ver­bruik: ca. 5,8 l/100 km (1 : 17,2).

De Bel­ve­de­re heeft geen hou­ten op­bouw meer, maar door de toe­pas­sing van op­staan­de ran­den en ver­schil­len­de lak­kleu­ren, wordt de sug­ges­tie ge­wekt dat er nog steeds spra­ke is van een fra­me met los­se in­zet­stuk­ken.

Van­uit de brand­stof­tank loopt de ben­zi­ne recht­streeks naar de diep­lig­gen­de car­bu­ra­teur er­on­der. Zo is een brand­stof­pomp niet no­dig.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.