Volvo-uitje

Classic Cars (Netherlands) - - Neuws - www.vol­vo­beurs.nl

DE GROOTSTE EUROPESE KLASSIEKERBEURS voor Volvo’s vindt ook dit jaar weer plaats in het Au­to­tron in Ros­ma­len. Op 23 en 24 sep­tem­ber kun je hier tij­dens de Volvo Klas­sie­ker Beurs te­recht voor de aan­koop van een fraaie Ama­zon, een okselfris­se 240 of een van de ve­le an­de­re Volvo-mo­del­len met een klas­sie­ker­of young­ti­mer­s­ta­tus. Wie geen he­le au­to, maar slechts een aan­tal on­der­de­len no­dig heeft, vindt vast iets van zijn ga­ding bij één van de tien­tal­len stand­hou­ders. Daar­naast zet­ten de di­ver­se Volvo-clubs hun bes­te been­tje voor, en is er op de par­keer­plaats een af­wis­se­len­de Volvo-show.

On­der het mot­to ‘Op va­kan­tie’ is er tij­dens de­ze edi­tie van de Volvo Klas­sie­ker Beurs veel aan­dacht voor het ge­bruik van Volvo’s tij­dens va­kan­ties. Ge­zien het tijd­stip van de beurs lijkt dit the­ma voor­al ge­richt op de lief­heb­bers van het na­sei­zoen ... Dank­zij de Eve­ne­ment­re­ge­ling mag u on­der­weg naar de beurs ook met een ge­schors­te au­to van 15 jaar of ou­der van de open­ba­re weg ge­bruik­ma­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.