Le­gen­des op de Ring

Classic Cars (Netherlands) - - Neuws - www.nu­er­bur­g­ring.de/en/events

ALS U NIET KUNT WACHTEN

tot de His­to­ric Grand Prix op Zand­voort, houd dan in elk ge­val het weekend van 11 tot en met 13 au­gus­tus vrij. Dan is het tijd voor al­weer de 45ste edi­tie van de Old­ti­mer Grand Prix op de Nür­bur­g­ring. Sa­men met zo’n 60.000 an­de­ren kunt u zich dan een weekend lang ver­ga­pen aan schit­te­ren­de klas­sie­kers die on­ge­na­dig hard over het le­gen­da­ri­sche cir­cuit wor­den ge­jaagd. Of u nu een lief­heb­ber bent van klas­sie­ke toer­wa­gens, twee­zit­ters uit de ja­ren vijf­tig, DRM-au­to’s uit de se­ven­ties en eigh­ties of juist van For­mu­le 3-ra­ce­wa­gens, spek­ta­kel is ver­ze­kerd. Toe­gangs­kaar­ten zijn ver­krijg­baar van­af 22,40 eu­ro voor de vrij­dag, een dag­pas voor za­ter­dag of zon­dag kost rond de 35 eu­ro. Ui­ter­aard zijn er ook week­end­tic­kets be­schik­baar (52 eu­ro) en wie in is voor een heel weekend klas­sie­ke ver­wen­ne­rij, boekt een vip-ar­ran­ge­ment à 269 eu­ro. Kijk voor meer in­for­ma­tie en het vol­le­di­ge pro­gram­ma op

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.