Sch­nit­zel & chips

Classic Cars (Netherlands) - - Neuws -

WIE DE GOOD­WOOD RE­VI­VAL te ver of te kost­baar vindt, heeft van 4 tot en met 6 au­gus­tus een leuk al­ter­na­tief aan de Clas­sic Days bij Schloss Dy­ck, iets ten zui­den van Mön­chen­g­lad­bach en Düs­sel­dorf. Dat is maar iets meer dan twee uur rij­den van­af Utrecht. Ten­min­ste, als je met een niet ál te ou­de klas­sie­ker gaat.

Het pres­ti­gi­eu­ze Duit­se eve­ne­ment be­staat al sinds 2006 en doet in veel den­ken aan de Re­vi­val, maar is iets min­der groots van naam. Dat zie je ook aan de toe­gangs­prij­zen, want bij Schloss Dy­ck kun je als vol­was­se­ne al van­af 29 eu­ro een top­dag be­le­ven. Wees niet bang dat het een puur Duits feest­je wordt op de Clas­sic Days, want niet-Duit­se mer­ken ko­men hier even­eens uit­ge­breid aan bod. En even voor de hand­te­ke­nin­gen­ja­gers: de Brit­se ra­ce­le­gen­de Stir­ling Moss is ook aan­we­zig, en dat al voor de der­de keer! Zou Lord March dat wel we­ten?

Hoe dan ook, Clas­sic Days kent net als de Good­wood Re­vi­val his­to­ri­sche ra­ces in ver­schil­len­de klas­sen, en ook bij het Duit­se kas­teel is een par­keer­plaats waar je je kunt ver­lek­ke­ren aan on­tel­ba­re zeld­za­me klas­sie­kers. On­der de noe­mer ‘Je­wels in the Park’ vindt een con­cours d’élé­gan­ce plaats en wat het fes­ti­valon­der­deel ‘Stars & Stri­pes’ be­helst, hoe­ven we vast niet uit te leg­gen. Kort­om, op de Clas­sic Days be­leef je een klas­sie­ker­feest van Brit­se al­lu­re, maar dan om de hoek. Bij­ko­mend voor­deel is dat je er be­hal­ve fish & chips vast ook een goe­de sch­nit­zel

www. kunt sco­ren. clas­sic-days.de

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.