Zeld­za­me McLa­rens in Den Haag

Classic Cars (Netherlands) - - Neuws -

VAN 7 JU­LI TOT EN MET 27 AU­GUS­TUS staat het Louw­man Mu­se­um in Den Haag in het te­ken van McLa­ren. Daar­bij wordt de ge­schie­de­nis van het merk aan de hand van een unie­ke col­lec­tie ra­ce­wa­gens en straat­au­to’s in­zich­te­lijk ge­maakt. Te­vens vindt tij­dens de­ze ten­toon­stel­ling de Ne­der­land­se pre­mi­è­re van de McLa­ren 720S plaats. De ex­po­si­tie werd op 7 ju­li ge­o­pend door Aman­da McLa­ren, de doch­ter van Bru­ce McLa­ren, de grond­leg­ger van het merk.

Ge­du­ren­de de ze­ven we­ken die de ten­toon­stel­ling duurt, kun je zes­tien McLa­rens be­won­de­ren, af­kom­stig uit pri­vé­col­lec­ties, mu­sea, McLa­ren Au­to­mo­ti­ve in Wo­king (UK) en Louw­man Ex­clu­si­ve. Hie­ron­der be­vindt zich bij­voor­beeld de McLa­ren MP4-5B uit 1990 waar­mee Ayr­ton Sen­na we­reld­kam­pi­oen werd. Maar ook de McLa­ren M8F van Can-Am win­naar Pe­ter Re­v­son uit 1971 maakt deel uit van de ver­za­me­ling. Na­tuur­lijk ont­bre­ken de kam­pi­oens­au­to’s van Mi­ka Häk­ki­nen en Le­wis Ha­mil­ton niet. De be­zoe­kers kun­nen zich ook ver­ga­pen aan een P1 GTR, een 12C Spi­der MSO 50th Edi­ti­on en een 675LT Spi­der. Toe­gangs­kaar­ten zijn on­li­ne te be­stel­len

www.louw­man­mu­se­um.nl. via

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.