Ge­deel­de lief­de

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

Wal­ther Krebs keek naar een Mercedes SL, maar kwam – aan­ge­spoord door zijn zoon – thuis met een TVR Chi­mae­ra. Zijn vrouw wil­de er niets van we­ten: “Is dat ’m nou?”, was haar vraag toen Wal­ther zijn nieu­we trots had op­ge­haald. Maar dat heeft Wal­ther er niet toe ge­bracht de au­to weer te ver­ko­pen. “Nee, de Chi­mae­ra gaat niet meer weg. Bin­nen­kort ga ik met pen­si­oen en heb ik meer tijd om er­van te ge­nie­ten. Het leuk­ste is om de lief­heb­be­rij te de­len met ge­lijk­ge­stem­den, zo­als in de TVR Car Club Hol­land.” Jaar­lijks rijdt Wal­ther zo’n 3 à 4 dui­zend ki­lo­me­ter. “Het is een erg uit­da­gen­de au­to. In het ver­le­den heb ik wel met TVR’s op het cir­cuit ge­re­den, maar dat doe ik niet met de Chi­mae­ra.” Wel heeft Wal­ther de mo­tor een keer la­ten re­vi­se­ren en spor­tie­ve­re ve­ren en schok­dem­pers ge­mon­teerd. Na 7 jaar is de au­to bij Wal­ther nog al­tijd in goe­de han­den, maar een klas­sie­ke Tri­umph staat nog al­tijd op de wen­sen­lijst.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.