Koop­tips Simca Rallye 2 (1972-1976)

Een goe­de Simca Rallye 2 is mi­ni­maal even zeld­zaam als een mooie NSU 1200 TT. Dat komt niet al­leen door het la­ge pro­duc­tie­aan­tal, maar ook door de ve­le in het har­nas ge­sneu­vel­de exem­pla­ren en de zeer kwets­ba­re carrosserie.

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

Door de slech­te cor­ro­sie­pre­ven­tie is het plaat­werk zeer roest­ge­voe­lig. Dat geldt ei­gen­lijk voor de ge­he­le au­to. Een uit­voe­ri­ge roest­con­tro­le, bij voor­keur op een brug, is daar­om een must.

Met uit­zon­de­ring van de kwets­ba­re giet­sta­len nok­ken­as, kent de mo­tor wei­nig pro­ble­men. Ook de trans­mis­sie is vrij ro­buust, de syn­chro­me­sh van de twee­de ver­snel­ling daar­ge­la­ten.

Van een aan­tal tech­ni­sche on­der­de­len zijn nieu­we re­pli­ca’s te koop, maar plaat­werk­de­len zijn las­tig te vin­den. An­de­re pro­bleem­ge­val­len zijn de ra­di­a­teur, ka­bel­bo­men, de hoofd­rem­ci­lin­der en de kuip­stoe­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.