Door de bril van Bril

De be­roemd­ste ge­le au­to uit de ge­schie­de­nis is de Volvo 850 T-5R. Wat blijft er van zijn ma­gie over na 22 jaar? We zoe­ken het uit en ne­men een sta­pel boe­ken mee van zijn be­kend­ste fan, schrij­ver Mar­tin Bril.

Classic Cars (Netherlands) - - Rij-Impresie - Tekst: Jaap Pe­ters • Fo­to’s: Igor Stuif­zand

ben­zi­ne; vijf­ci­lin­der lijn­mo­tor, voor­in

AANDRIJVING over­dwars in­ge­bouwd; 2 bo­ven­lig­gen­de nok­ken­as­sen, aan­ge­dre­ven door tan­driem; 4 klep­pen per ci­lin­der; wa­ter­ge­koeld; elek­tr. brand­stofin­spui­ting (Bosch Mo­tro­nic 4.3); tur­bo en in­ter­coo­ler; bo­ring x slag: 81,0 x 90,0 mm; ci­lin­der­in­houd: 2319 cm3; com­pres­sie­ver­hou­ding: 8,5 : 1; max. ver­mo­gen: 177 kW / 240 pk bij 5600 tpm; max. kop­pel: 330 Nm bij 3000 tpm; hand­ge­scha­kel­de vijf­bak; voor­wiel­aan­drij­ving.

zelf­dra­gen­de carrosserie

CARROSSERIE – ON­DER­STEL van staal; 4 por­tie­ren en gro­te ach­ter­klep; v: McPher­son-veer­po­ten, draag­ar­men, sta­bi­li­sa­tor; a: se­mi-on­af­han­ke­lij­ke tor­sie-as, schroef­ve­ren, schok­dem­pers, sta­bi­li­sa­tor; tand­heu­gel­be­stu­ring (be­kr.); rem­men v/a: ge­vent. schij­ven / schij­ven; ban­den v/a: 205/45 ZR 17.

4720 / 1760 / 1430 mm; wiel­ba­sis:

TECH­NI­SCHE GEGEVENS 2670 mm; spoor­breed­te v/a: 1520 / 1470 mm; leeg­ge­wicht: 1494 kg; max. toe­laat­baar ge­wicht: 476 kg; tank­in­houd: 73 l; ge­bouwd van 1995 tot 1996; pro­duc­tie­aan­tal: 2537 (in de kleur cream yel­low).

ac­ce­le­ra­tie 0-100 km/h: 6,9 s; top­snel­heid:

PRES­TA­TIES 245 km/h; ver­bruik: ca. 10,0 l/100 km (1 : 10,0). Oor­spron­ke­lij­ke nieuw­prijs: 103.500 gul­den (ca. 47.000 eu­ro)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.