Koop­tips Volvo 850 T-5R (1995-1996)

Classic Cars (Netherlands) - - Rij-Impresie -

De Volvo 850 heeft een on­ver­woest­baar ima­go, waar ook de spor­tief­ste va­ri­an­ten geen deuk in aan­bren­gen. De T-5R heeft maar zo’n 2 jaar in de prijs­lijs­ten ge­staan en er zijn on­ge­veer 7000 exem­pla­ren ge­bouwd. Hoewel de ‘cream yel­low’ sta­ti­on­wa­gon de be­roemd­ste T-5R is, was hij ook le­ver­baar als se­dan én met min­der op­val­len­de kleu­ren. De se­dan is min­der ge­liefd en dus goed­ko­per.

CARROSSERIE De be­kle­ding aan de bin­nen­kant van de ach­ter­klep laat bij in­ten­sief ge­bruik los. Soms sluit de klep niet goed meer, om­dat de slot­van­ger ver­schuift. Roest komt nau­we­lijks voor, al­leen on­der het raam­rub­ber van de ach­ter­klep kan zich vocht ver­za­me­len. wat uit­ein­de­lijk cor­ro­sie ver­oor­zaakt. Let er­op dat het leer van de stoe­len en het hout van het dash­board er nog mooi uit­zien. Het dash­board laat op den duur wat kraak­jes ho­ren.

Ook op tech­nisch ge­bied heeft de 850 T-5R

TECH­NIEK de tand des tijds goed door­staan. Mits goed on­der­hou­den, gaat de mo­tor pro­bleem­loos 300.000 ki­lo­me­ter mee. Ook de trans­mis­sie staat be­kend als oer­de­ge­lijk. Het ver­bruik van de T-5R met vier­traps au­to­maat ligt fors ho­ger dan dat van de hand­ge­scha­kel­de ver­sie. De fu­see­ko­gels en la­ger­bus­sen aan de voor­as kun­nen snel slij­ten, ook de licht on­der­ge­di­men­si­o­neer­de rem­schij­ven zijn een punt van aan­dacht. De­fec­te air­co­com­pres­sors en -con­den­sors ko­men veel­vul­dig voor.

On­der­de­len zijn in rui­me ma­te voor­han­den

ON­DER­DE­LEN via dea­lers of par­ti­cu­lie­ren. Als je zelf niet kunt vin­den wat je zoekt, is het 850-fo­rum een uit­komst.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.