Se­ries III (1979-1993)

Classic Cars (Netherlands) - - Koopadvies -

De in 1979 ge­ïn­tro­du­ceer­de Se­ries III deelt veel tech­niek met zijn voor­gan­gers. De be­lang­rijk­ste wij­zi­ging be­treft de zij­rui­ten. Die zijn on­der lei­ding van Gi­or­get­to Gi­ugi­a­ro ver­groot en on­der een schui­ne­re hoek ge­plaatst. Dank­zij Ja­gu­ar-di­rec­teur Jo­hn Egan werd de kwa­li­teit van­af 1982 sterk ver­be­terd. Om die re­den is een Se­ries III uit de Egan-pe­ri­o­de ook de bes­te klas­sie­ke XJ die je kunt ko­pen. Door het re­la­tief ho­ge pro­duc­tie­aan­tal (177.668) is er vol­doen­de keus.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.