Koop­tips Ja­gu­ar XJ 4.2 (1979-1987)

Classic Cars (Netherlands) - - Koopadvies -

Roest­ge­voe­lig zijn voor­al de bodem,

CARROSSERIE de dor­pels, de wiel­kas­ten en de ruitframes. Roest rond­om de rui­ten leidt vaak tot wa­ter­lek­ka­ge, wat uit­ein­de­lijk schim­mel- en an­de­re vocht­scha­de aan het in­te­ri­eur kan ver­oor­za­ken.

De sinds 1949 door Ja­gu­ar ge­bruik­te XK­mo­tor

TECH­NIEK staat be­kend als een be­trouw­baar ap­pa­raat en ook de trans­mis­sie ver­toont geen op­val­len­de pro­ble­men. Rust roest, en in het ge­val van de XJ leidt lang­du­ri­ge stil­stand ook tot lek­ka­ge aan de stuur­be­krach­ti­ging en de brand­stof­tanks. Check ook de waterslangen. De wiel­op­han­ging torst een zwa­re last en vergt daar­om ook het no­di­ge on­der­houd. Elek­tri­sche pro­ble­men vin­den vaak hun oor­zaak in slech­te ka­bel­ver­bin­din­gen ach­ter het dash­board in de voe­ten­ruim­te.

Ja­gu­ar-spe­ci­a­lis­ten ken­schet­sen de

ON­DER­DE­LEN on­der­de­len­voor­zie­ning als ‘uit­ste­kend’. Ten­min­ste, zo­lang het om tech­ni­sche on­der­de­len gaat. Be­kle­dings­ma­te­ri­a­len en an­de­re in­te­ri­eur­de­len zijn vaak veel las­ti­ger te vin­den.

Clubs

Ja­gu­ar Daim­ler Club Hol­land

www.jd­ch.nl

Ja­gu­ar Dri­vers Club Bel­gi­an Sec­ti­on

www.ja­gu­ard­ri­vers­club.be

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.