Tijd­rei­zen met hand­ba­ga­ge

Classic Cars (Netherlands) - - Lifestyle -

Een Ame­ri­kaans be­drijf dat sinds 1985 in DeLo­re­an­on­der­de­len han­delt, ge­bruikt sinds 1995 de merk­naam DeLorean Mo­tor Com­pa­ny. Be­hal­ve on­der­de­len voor de DMC-12, ver­koopt het be­drijf ook al­ler­han­de stoe­re tas­sen met het DMC-lo­go er­op. Te we­ten een iPad-hoes en een toi­let­tas voor de stil­le aan­bid­ders van het merk, ter­wijl de door­ge­win­ter­de DeLorean-fans hun fas­ci­na­tie voor de au­to kun­nen uit­dra­gen met de rug­tas, de lap­top­tas of de week­end­tas. De ver­zend­kos­ten naar Ne­der­land of Bel­gië zijn niet mals, ten­zij je de iPad-hoes be­stelt. Die wordt gra­tis ver­zon­den. En 18,95 dol­lar (on­ge­veer 17 eu­ro) voor een iPad149,90 hoes waar DMC op staat en die het de­sign van de DeLorean uit­straalt, vin­den wij een goe­de deal.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.