Ral­ly agen­da

ju­li t/m sep­tem­ber 2017

Classic Cars (Netherlands) - - Advertorial -

27/7 Mid­zo­mer­avond­rit 2017 www.dhrc.nl

19/8 Han­ze­ste­den­ral­ly 2017 www.han­ze­ste­den­ral­ly.nl

26/8 Kaart­lees­cur­sus voor be­gin­ners (i.s.m. Clas­sic Cars) www.dhrc.nl 26/8 12e Hap­py MidSum­mer Dri­ve www.hap­py­dri­ves.com 27/8 Bra­bant­se Wal Clas­sic www.bra­bant­se­wal­clas­sic.nl 30/8 – 3/9 SLS Clas­sic www.sls­clas­sic.nl 9/9 KLIP III www.dhrc.nl 16/9 Clas­sic Gel­der­lan­drit www.gel­der­lan­drit.nl

18 – 27/9 Via Hel­le­ni­ca Clas­sic www.via-fla­mi­nia.com

Meer we­ten? Voor meer in­for­ma­tie gaat u naar de web­si­te www.dhrc.nl. Voor vra­gen en op­mer­kin­gen kunt u con­tact op­ne­men met Fred Hak (com­mu­ni­ca­tie@dhrc.nl).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.