Wit­te Fiet­sen op de Ve­lu­we

Classic Cars (Netherlands) - - REPORTAGE -

Het idee van Luud Schim­mel­pen­nink om in Am­ster­dam twee­dui­zend vrij te ge­brui­ken fiet­sen te plaat­sen, strand­de we­l­is­waar in de ge­meen­te­raad, maar het ging niet ver­lo­ren. In 1974 werd het plan als­nog op­ge­pakt door Het Na­ti­o­na­le Park De Ho­ge Ve­lu­we. Er werd be­gon­nen met de aan­schaf van 50 fiet­sen en het was een schot in de roos. Zo­doen­de werd al snel be­slo­ten het pro­ject uit brei­den. Nu, ruim 40 jaar la­ter, heeft het Park 1800 wit­te fiet­sen. Ze zijn gra­tis te ge­brui­ken, kun­nen niet op slot en heb­ben wei­nig fran­je – pre­cies zo­als Schim­mel­pen­nink voor ogen had.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.