Kop­stoot­je

Classic Cars (Netherlands) - - LIFESTYLE -

Als eer­be­toon aan de glo­rie­da­gen van de je­ne­ver­in­du­strie brengt de Schie­dam­se dis­til­leer­de­rij Her­man Jan­sen een li­mi­ted edi­ti­on je­ne­ver uit: Zwart Na­za­reth. Het is een frui­ti­ge, vol­le mout­wijn­je­ne­ver met hints van va­nil­le. En als Her­man Jan­sen dan toch een nieu­we stem­pel drukt op de nos­tal­gi­sche je­ne­ver, dan ook maar met­een op het be­ken­de je­ne­ver-drankri­tu­eel ‘het kop­stoot­je’. In sa­men­wer­king met de Rot­ter­dam­se bier­brou­we­rij Brou­we­rij Noordt wordt er een ge­schenk­ver­pak­king uit­ge­ge­ven met daar­in het bier­tje Noordt Dub­bel dat van het­zelf­de mout wordt ge­brou­wen als de Schie­dam­se dis­til­leer­de­rij ge­bruikt voor zijn No­ta­ris.

49,95 eu­ro

www.hou­se­of­her­man­jan­sen.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.