Klus­pas

Classic Cars (Netherlands) - - LIFESTYLE -

In de web­shop van Land Rover von­den we dit han­di­ge stuk ge­reed­schap in de vorm van een De­fen­der en van het for­maat cre­dit­card. De klus­pas be­vat al­ler­eerst een fles­ope­ner, waar­mee je na een dag ploe­te­ren in de mod­der een ver­koe­lend drank­je kunt ope­nen. Er­naast vin­den we een ri­chel waar­mee je de pro­fiel­diep­te van je ban­den kunt me­ten. Er is een mes­je om klei­ne din­gen door te snij­den en een plat­te schroe­ven­draai­er waar­van de wer­king voor zich spreekt. Over de wie­len en het por­tier ver­deeld, vin­den we steek­sleu­tels voor bou­ten en moe­ren van maat M5 tot en met M10. He­laas ver­stuurt de Land Rover-web­shop geen pro­duc­ten naar Ne­der­land, dus wij­ken we uit naar on­der­staan­de web­si­te.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.