É, kop­je kof­fie

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

Ge­luk moet je de­len, zegt men. Maar je kunt moei­lijk jan en al­le­man in je onbetaalbare Jaguar E-Ty­pe la­ten plaats­ne­men. Om van rij­den nog maar te zwij­gen. De­ze set van vier por­se­lei­nen kof­fie­kop­jes is de op­los­sing, want el­ke be­ker is ver­sierd met een tech­ni­sche te­ke­ning van de E-Ty­pe. Dat is han­dig als een verre vriend of va­ge ken­nis zich af­vraagt hoe het mo­tor­blok in de E-Ty­pe ligt. Je grijpt sim­pel­weg een kof­fie­fil­ter, strijkt een aan­tal schep­jes fil­ter­kof­fie af en bin­nen 5 mi­nu­ten ser­veer je een bak­kie pleur met het ant­woord op zijn vraag er­op af­ge­beeld. Bo­ven­dien kun je vrij va­ri­ë­ren met de con­tras­te­ren­de kleu­ren van de kop­jes en de scho­tels. En van Jaguar mo­gen ze in de vaat­vas­ser.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.