GT Lo­ve

Classic Cars (Netherlands) - - Nieuws -

De Opel GT be­staat 50 jaar en dat mag ge­vierd wor­den. Bij­voor­beeld met een boek. GT Lo­ve is sa­men­ge­steld door Jens Coo­per (van Opel Clas­sic) en Ha­rald Ham­p­recht en laat op voor­tref­fe­lij­ke wij­ze zien hoe het pro­duc­tie­mo­del tot stand is ge­ko­men. De fotografie is een mooie mix van his­to­risch beeld­ma­te­ri­aal en he­den­daag­se fo­to’s van de GT’s die deel uit­ma­ken van Opels his­to­ri­sche col­lec­tie. Zo ko­men ook de GT Ae­ro en de Die­sel GT re­cord­wa­gen uit­ge­breid aan bod, als­me­de de spor­tie­ve ge­schie­de­nis van het mo­del en de rol van de au­to in de he­den­daag­se klas­sie­kersce­ne. Een prach­tig uit­ge­voerd boek, waar­bij de sa­men­stel­lers zich er niet met een jan­tje-van-lei­den van af heb­ben ge­maakt. Via de web­si­te van de Duit­se uit­ge­ver De­li­us Kla­sing kan zo­wel een En­gels- als een Duits­ta­li­ge ver­sie wor­den be­steld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.