Goed be­gin

Classic Cars (Netherlands) - - Nieuws -

BEL­GI­SCHE AUTOLIEFHEBBERS die het nieu­we jaar goed wil­len be­gin­nen, kun­nen op 17 en 18 fe­bru­a­ri te­recht in Gent. Daar geeft de Flanders Col­lec­ti­on Car de af­trap voor een nieuw jaar vol au­to-eve­ne­men­ten. De be­zoe­kers vin­den hier klas­sie­ke au­to’s en al­les wat daar­bij komt kij­ken, zo­als on­der­de­len, boe­ken, mi­ni­a­tu­ren en res­tau­ra­tie­be­drij­ven. Een van de hoog­te­pun­ten is een ver­za­me­ling zeld­za­me Ma­se­r­a­ti’s, waar­on­der een Mi­stral Spy­der waar­van in ze­ven jaar tijd slechts 125 exem­pla­ren ge­bouwd zijn. De ope­nings­tij­den zijn van 9.30 tot 18.00 uur en toe­gangs­kaar­ten kos­ten 12 eu­ro on­li­ne (www.funcars.be) en 14 eu­ro aan de kas­sa.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.