Zelf­par­ke­ren­de slip­pers

Classic Cars (Netherlands) - - Lifestyle -

Nis­san werkt aan een gei­nig ex­pe­ri­ment met zelf­par­ke­ren­de slip­pers. De tech­niek komt deels over­een met die van de nieu­we Nis­san Le­af, de elek­tri­sche au­to die zich­zelf kan in­par­ke­ren. De slip­pers wor­den ge­test in een tra­di­ti­o­ne­le Ja­pan­se her­berg, waar­bij het so­wie­so ge­brui­ke­lijk is om bij de in­gang je schoe­nen te ver­rui­len voor slip­pers. Bij bin­nen­komst staan ze keu­rig in een rij, maar niet ie­der­een zet ze even net­jes te­rug. De slim­me slip­pers met twee wiel­tjes, meer­de­re sen­so­ren en een mi­nus­cu­le elek­tro­mo­tor par­ke­ren zich­zelf wel in het ge­lid. Hier­mee wil Nis­san la­ten zien wat er mo­ge­lijk is met ro­bo­ti­se­ring.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.