Fer­ra­ri ín de ta­fel

Classic Cars (Netherlands) - - Lifestyle -

Hóé heb­ben ze dit ge­maakt? Wij zou­den een plas­tic tuin­ta­fel ver­hit­ten tot hij bij­na smelt en dan een goed­koop schaal­mo­del van de Fer­ra­ri F40 er­in druk­ken. Het re­sul­taat zou ech­ter lang niet zo fraai zijn, met een le­lij­ke bult die am­per op een Fer­ra­ri lijkt. Bij de ta­fel op de fo­to is de ge­lij­ke­nis wel tref­fend. En hij heeft mooie de­tails, zo­als een ‘open’ ach­ter­spoi­ler waar je je vin­ger on­der kunt ste­ken. Dat kan door­dat de F40-vorm ge­freesd is uit een groot blok alu­mi­ni­um. Dit is een duur en tijd­ro­vend pro­ces. Dat ver­klaart het gi­gan­ti­sche prijs­kaart­je van 20.000 dol­lar.

20.000 dol­lar (ca. 16.200 eu­ro)

22 eu­ro

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.