Sfeer­ver­lich­ting van Fi­at

Classic Cars (Netherlands) - - Lifestyle -

Lief­heb­bers van de Fi­at 500 zien met­een dat de­ze of­fi­ci­ë­le Fi­at-ta­fel­lamp is ge­ba­seerd op het oor­spron­ke­lij­ke rug­zak­je. De led­lam­pen zijn ge­huis­vest in de­zelf­de be­hui­zing als de kop­lam­pen van wel­eer. Voor het ont­werp van de voet van de lamp is inspi­ra­tie op­ge­daan bij de voor­bum­per van de eer­ste mo­del­len en de scha­ke­laars zijn iden­tiek aan de knop­pen die vroe­ger op het dash­board za­ten. Ons Ita­li­aans is niet zo goed, dus óf de lamp zelf is 60 cen­ti­me­ter hoog, óf de doos waar­in hij ver­pakt zit is zo groot.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.